EPIDOTE DRUZY


9 Pcs Epidote Druzy Mix Freeform Cabochon 100 Gms
Epidote Druzy 23x20mm Fancy 21.5 Cts
Epidote Druzy 23x21mm Fancy 27.95 Cts
Epidote Druzy 28x20mm Fancy 35.5 Cts
Epidote Druzy 45.38mm Fancy 68.6 Cts
Epidote Druzy 45x30mm Fancy  93.35 Cts
Epidote Druzy 45x33mm Fancy 124.5 Cts
Epidote Druzy 51x33mm Fancy 119.65 Cts
Showing 1 to 8 of 8 (1 Pages)