×
Uvarovite Garnet Druzy
  • Filter
  • Sort By

Uvarovite Garnet Druzy


Natural Uvarovite Garnet Druzy 17x17mm Cushion Shape 23.80 Cts Gemstone
Natural Uvarovite Garnet Druzy 31x19mm Pear Shape 40.90 Cts Gemstone
Natural Uvarovite Garnet 28x11mm Pear Druzy 17.20 Cts Gemstone
Natural Uvarovite Garnet Druzy 20x20mm Heart Shape 23.85 Cts Gemstone
Natural Uvarovite Garnet 21x16mm Fancy Druzy 22.85 Cts Gemstone
Natural Uvarovite Garnet 29x20mm Fancy Druzy 32.45 Cts Gemstone
Natural Uvarovite Garnet 60x56mm Fancy Druzy 345.20 Cts Gemstone
Showing 1 to 7 of 7 (1 Pages)

Uvarovite Druzy